Rubriky

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Provoz školní družiny je od 11.30 do 16.00 hod.

Poplatek za družinu ve školním roce  2022/2023 je stanoven ředitelkou základní školy na 200,- Kč měsíčně.

Školní družinu v tomto školním roce navštěvuje 26 žáků. Jejich příchod je vždy zajištěn ped. pracovníkem ZŠ. Odchod žáků z družiny se řídí přihláškou do ŠD či písemnou omluvenkou rodičů.


Uvolnění z družiny – formuláře pro tisk: