Rubriky

Něco o školní družině…

Školní družina se od září 2016 nachází v nově zrekonstruovaných prostorách v budově KD Milavče č.p.119.
Kapacitní počet je stanoven na 30 žáků. Školní družina je tvořena jedním oddělením.

Prostor školní družiny je tvořen částí se stolečky pro práci dětí a částí s kobercem vhodným ke hrám dětí, samostatnou šatnou na odkládání oblečení, kde má každý žák svůj věšáček. Je zde také chlapecké a dívčí WC. Školní družina využívá také sál kulturního domu fungující jako tělocvična, stejně tak přilehlé multifunkční hřiště. 

Nad dětmi má dohled paní vychovatelka Šárka Navrátilová, která má pro děti přichystaný celoroční plán práce plný různých témat, zajímavé hry, soutěže, výrobky a další úkoly.

Každoročně je pro děti ve školní družině nachystána celoroční hra. Na konci školního roku dochází k jejímu vyhodnocení a předání cen. 
Školní družina je úzce propojena se Základní školou – procvičení, doplnění a prohloubení znalostí – zvláště hravou a nenásilnou formou.
Pozornost je věnována samozřejmě svátkům v roce – Vánoce, Velikonoce…. a jednotlivým ročním obdobím.

V závěrečném týdnu školního roku je již tradičně pro děti nachystáno několik výletů s programem.