Rubriky

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Školní jídelna sídlí v budově mateřské školy.

Oběd je nutné odhlásit nejpozději do 8.00 hodin daného dne na telefonním čísle 379 789 111.