Rubriky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Rozdělení tříd ve školním roce 2022/2023

1. třída: 1., 2. a 3. ročník (třídní učitelka Helena Chromková)

2. třída: 4. a 5. ročník (třídní učitelka Kateřina Lahodová)

Ostatní pedagogičtí pracovníci:

Šárka Navrátilová (pracovní činnosti, tělesná výchova, výtvarná výchova)
Marie Tipplová (anglický jazyk, hudební výchova)
Zdeněk Peroutka (informatika)

Martina Rojtová (asistent pedagoga)
Jana Kokaislová (asistent pedagoga)


Informace:

Objekt ve kterém naše škola sídlí byl postaven v roce 1775. Po úpravě začala budova sloužit od roku 1786 jako škola. Rozlehlá budova je na seznamu kulturních památek. Škola má kapacitu 34 žáků. Má dvě třídy, ve kterých jsou spojené ročníky.

Od 1.1.2003 je škola příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je OBEC Milavče. Ředitelkou školy je Mgr. Kateřina Lahodová. Součástí školy je MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ JÍDELNA.


volitelné kroužky:

  • 3. ročník: výpočetní technika (středa 15:00-15:45) – Zdeněk Peroutka
  • 1. a 2. ročník: anglický jazyk (pondělí 13:05 – 13:50) – Jana Kokaislová
  • 1. – 5. ročník: pěvecký kroužek (čtvrtek 12:15 – 13:00) – Marie Tipplová